Utette kabelgjennomføringer og ikke godkjent brannskille og dør

Startside   Om oss   Tjenester   Produkter   Samarbeidspartnere & leverandører   Referanser   Galleri   Linker   Kontakt

Tjenester

Kontroll & Service

Brannservice Øst utfører kontroll og service på alle typer brannslokkere i henhold til NS 3910, og på brannslanger i henhold til NS 671-3.  Servicebil er utstyrt med nødvendig deler og utstyr, slik at utbedringer etter avtale med oppdragsgiver blir utført på stedet.

Inngå vedlikeholdsavtaler med Brannservice Øst så sørger vi for at deres brannslokkeutstyr er funksjonsdyktig den dagen det er behov for det !

Årlig service- og vedlikeholdsavtaler tilbys på alle typer bygg og virksomheter. Avtalene er tilpasset det enkelte brannobjekt.

En service- eller vedlikeholdsavtale kan inneholde elementer som :
Ettersyn, kartlegging, kontroll og service innen bygningsmessig brannvern, som for eksempel brannklassifiserte bygningsdeler, rømningsveier, brannklassifiserte dører, branntegninger, branndokumentasjon, førstehjelp og andre branntekniske installasjoner som brannalarm, sprinkler, nødlys og røykventilasjon.

Etter gjennomført service- eller vedlikeholdsavtale blir skriftlig rapport oversendt oppdragsgiver, med råd om utbedringer og kostnadsoverslag. Rapporten benyttes i bedriftens Internkontrollsystem.

Kan det se slik ut hos deg ?  

Kontakt

Brannservice Øst
 
Postadresse            
Evjeveien 5, 1814 Askim

Telefon    477 14 810

Fax        69 88 61 60

Internett
brannserviceost.com
brannserviceøst.com
brannserviceøst.no
 
E-mail
post@brannserviceost.com

Krakkelert slange til håndslokker

Førstehjelp      

Årlig kontroll og etterfylling av alle medisinskap- kofferter og skrin etc., med dokumentasjon til deres HMS-system. Brannservice Øst leverer et  komplett produktsortiment .
Brannservice Øst  hjelper din bedrift med å skreddersy pakkeløsninger som tilfredsstiller Arbeidstilsynets anbefalinger.  Vi gjennomfører årlig serviceavtale som innebærer komplettering og ettersyn, med dokumentert rapport til bruk i bedriftens HMS-dokumentasjon.  + link til produktsiden førstehjelp.     
Førstehjelpskurs bestilles hos oss.

 
Partnersider
Brannservice Øst kan tilby sine kunder gratis tilgang til elektronisk eiendomsregister, slik at byggherren til enhver tid har full oversikt over alle brannsikkerhetsmessige forhold som gjelder for deres bygningsmasse. Eiendomsregisteret tilbys via vår samarbeidspartner. Kontakt oss for mer informasjon.
Spør oss om:
Brannrådgivning
Brannrådgiving, branntekniske statusrapporter, prosjektering og dokumentasjon.
 
Har du spørsmål om brannrådgivning  ? Kontakt for informasjon

Branntegning
Branntegninger, rømningsplaner, situasjonsplan, areal- og leietagertegninger.
Branntegninger er et forskriftskrav for særskilte brannobjekter.
Har du spørsmål om branntekniske tegninger ? Kontakt for informasjon.

 
Kurs & Øvelser
Kurs, opplæring og øvelser innen brannvern og førstehjelp.
Vi tilrettelegger og tilbyr alle typer kurs og øvelser
• Varme arbeider-kurs
• Resertifisering i varme arbeider
• Brannvernlederkurs
• Industrivernkurs
• Slokkekurs
• Grunnleggende brannvern
• Grunnleggende førstehjelpskurs
• Førstehjelpskurs
• Kombinasjonskurs brann og førstehjelp
• Branntettingskurs
• Evakueringskurs
• Sertifisering for bruk av hjertestarter
 Har du spørsmål om kurs? Kontakt for informasjon og påmelding.

 
Entreprenørtjenester
Branntetting av rør og kabelgjennomføringer, brannisolering av stålkonstruksjoner, brannhemmende maling  og montering av branndører og brannluker.
Kontakt Brannservice Øst for mer informasjon.
 

Brannvernleder

Brannservice Øst kan bistå med å ivareta brannvernleders funksjon og oppgaver.

 ”Forebyggendeforskriften” (FOBTOT)  §3-2 krever at det for ethvert særskilt brannobjekt skal være en brannvernleder til å ivareta brannvernet, og som tilsynsmyndigheten kan forholde seg til.

Brannvernlederen skal delta under varslet tilsyn og ha tilstrekkelig kunnskap om brannvernlovgivningen og om de branntekniske og organisatoriske forhold i objektet, samt brannvesenets innsatsmuligheter.

Brannservice Øst kan bistå med å ivareta brannvernleders funksjon og oppgaver.

Blokkert rømningsvei /defekt markeringslys