KRAV TIL FØRSTEHJELPSUTSTYR :
 Etter Lov av 17. juni 2005 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(arbeidsmiljøloven) § 4-4 (1)(2) skal førstehjelpsutstyr være plassert lett
tilgjengelig på arbeidsplassen når det er nødvendig for å sikre et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø. Utstyret skal tilpasses arbeidsplassens arealmessige størrelse, antall
arbeidstakere, geografisk beliggenhet, arbeidets karakter og øvrige arbeidsforhold
inklusiv de organisatoriske. Ansvaret for at førstehjelpsutstyret er på plass og er
komplett til enhver tid påhviler arbeidsgiveren (arbeidsmiljøloven § 2-1).

Brannservice Øst  hjelper din bedrift med å skreddersy pakkeløsninger som tilfredsstiller Arbeidstilsynets anbefalinger.  Vi gjennomfører årlig serviceavtale som innebærer komplettering og ettersyn, med dokumentert rapport til bruk i bedriftens HMS-dokumentasjon.   Førstehjelpskurs bestilles hos oss.
 

Spør oss om:

Etterlysende ledesystemer
Komplette løsninger innen etterlysende ledesystemer.

Brannslukkeanlegg og systemer
Firepro aerosole brannslokkeanlegg, kjøkkenslokkeanlegg, Inergen, kanoner og monitorer.

Branndører og brannluker
Brannklassifiserte tredører, ståldører og luker.

Branntetteprodukter
Branntetting : godkjent branntettemasse, brannfugemasse etc.
 
Brannhemmende maling
Brannhemmende maling til isolering av stål og kabler.
 
Brannisoleringsprodukter
Brannisolering av stål konstruksjoner, rør og kanaler

Brannimpregnering

Brannimpregnering av trevirke, kryssfiner og tekstiler

Startside   Om oss   Tjenester   Produkter   Samarbeidspartnere & leverandører   Referanser   Galleri   Linker   Kontakt

Produkter

Vanlige ABC pulverapparater medfører ofte sekundærskader og økte tap på grunn av pulverstøvet som trenger inn i både apparater, tekniske installasjoner, møbler og tilstøtende rom. Vi anbefaler derfor bruk vann som slokkemiddel alternativt skum og CO2 hvor dette kan godkjennes.

Skumslokkere
Skumapparater (klasse A og B) har tilnærmet samme bruksområde som pulverbaserte apparater. De inneholder lettskum og vann, og har en rekke positive egenskaper ved brannslukking:
•  dekker over det brennende objektet og fjerner oksygenet
•  meget god kjølende egenskap
•  lett å samle opp etter brann, samt små sekundærskader
Skumslokkere leveres i 6 og 9 liter

Co2 Slokkere
 

6 og 9 liter Miljøslokker

Thermax Miljøslokker. En vannbasert håndslukker som ikke forurenser
Det er flere problemer knyttet til bruk av tradisjonelle håndslukkere (pulver). For det første forurenser de og griser til omgivelsene. For det andre er de uhåndterlige og vanskelige å bruke på grunn av stort trykk i konsentrert pulverstråle. Videre er slokkemidlene korroderende og påfører store materielle sekundærskader. Et eksempel er elektriske installasjoner, som ofte må byttes.
Thermax Miljøslokker inneholder en nøytral vannbasert væske med pH-verdi 7,5, som ikke påfører sekundærskader ut over det vann gjør. For eksempel ødelegges ikke elektriske installasjoner.
Thermax Miljøslokker er godkjent for A-klassebranner
Thermax Miljøslokker er en ideell håndslukker for hoteller, sykehus, skoler, offentlige lokaler og boliger, ettersom den er vannbasert og dermed miljøvennlig. Denne helt nyutviklede brannslukkeren leveres i to størrelser, 6 liter (som er ”vanlig” størrelse) klasse 34 A og 9 liter, som er godkjent som klasse 44 A. Standard oppheng for vegg følger med hver brannslokker. Ulike typer av skap kan leveres som tilleggsutstyr.
Miljøslokkeren er enklere å bruke enn tradisjonelle brannslokkere
Miljøslokkeren har et munnstykke som gir en spredt stråle. Det øker slokkeeffekten fordi spredningen kjøler ned og impregnerer et større felt av brannflaten, noe som i stor grad hindrer reantenning. I tillegg er apparatet mye lettere å holde og styre, fordi trykket er vesentlig lavere. Brukeren får derfor maksimal kontroll under selve slokkearbeidet, og slipper å bruke krefter på å holde brannslokkeren i ro. Dette er ekstremt viktig i en stresset og kritisk situasjon, der vanskelig håndtering kan føre til at slukkearbeidet ikke blir utført, med de fatale konsekvenser det kan få. Miljøslokkeren gir full effekt uten at det krever nevneverdige krefter av brukeren. Det er brukeren som styrer brannslukkeren og ikke brannslukkeren som styrer brukeren.

Et nyutviklet munnstykke sprer strålen. Det øker slukkeeffekten fordi spredningen kjøler ned et større felt av brannflaten


Skilt
Brannvernskilt, nødskilt, alarmskilt, fare- og påbudskilt.
Brannservice Øst leverer skilt fra JALITE en av Europas ledende produsenter av etterlysende: Skiltene har meget god kvalitet og styrke. Alle skiltene leveres i kvaliteten Triple A.

Krav til merking finner man blant annet i Teknisk forskrift, REN veiledning til teknisk forskrift 1997, Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn og Arbeidstilsynets forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Det stilles her krav om rømningsveier og tekniske installasjoner (slokkeutstyr, sprinklersentral, gass under trykk etc) må merkes.
Nødskilt 
Jalite nødskilt er etterlysende skilt beregnet for merking av rømningsveier og førstehjelpsutstyr i de fleste bygg.

Kontakt

Brannservice Øst
 
Postadresse            
Evjeveien 5, 1814 Askim

Telefon    477 14 810

Fax        69 88 61 60

Internett
brannserviceost.com
brannserviceøst.com
brannserviceøst.no
 
E-mail
post@brannserviceost.com

2, 6 og 12 kg pulverslokkere

Brannslokkeutstyr   

Brannservice Øst leverer alle typer håndslokkere; pulverapparat, skumslokker, CO2-apparat, miljøslokker, brannslanger, branntromler og brannskap, deler og utstyr.
 
Det er viktig å velge riktig slokkeutstyr.
Når man snakker om branner og brannslokking så deles dette inn i klasser:

• A (brann i papir og treverk)
• B (væskebranner)
• C (gass)
• D (metallbranner)
• F (frityrbranner)

Håndslokkeapparater har ulike egenskaper og bruksområder og det er viktig med rett slokkemiddel på rett sted.
En helt spesiell type branner er brann i frityrgryter. For dette formålet har man utviklet en spesialslukker. Denne håndterer både A og F branner og burde være førstevalget på ethvert storkjøkken.

Brannposter er en fellesnevner for slanger, tromler og skap. Vi har et stort leveringsspekter innen dette området og kan levere de fleste typer til gunstige priser.

Pulverslokkere

2 og 5 kg Co2 slokker 

CO2-apparater (klasse B) er spesielt godt egnet ved brann i elektriske anlegg og apparater. Bruk av slukkemiddelet medfører ikke behov for opprydning. En av de største fordeler med bruk av CO2-apparat er at man kan slokke brann på et konsentrert område og uten påvirkning av f.eks. annen apparatur og installasjon som måtte befinne seg i nærheten av brannstedet.


Thermax Miljøslokker

Alarmskilt og brannvernskilt

Alarmskilt og brannvernskilt fra Jalite er etterlysende skilt beregnet for merking av brannslokkingsutstyr, stiger, nødtelefon m.m. i de fleste bygg.

Fareskilt

Jalite fareskilt er skilt beregnet for merking av brannfarlig vare, giftige stoffer, gass under trykk m.m. i de fleste bygg.

Påbudsskilt 

Jalite påbudsskilt er skilt beregnet for merking av påbudt bruk av verneutstyr, som hørselsvern, øyevern, vernesko m.m. i de fleste bygg.

Førstehjelpsutstyr

Brannservice Øst leverer et komplett program innen førstehjelpsutstyr.

Water Jel Brannskadestasjon,  Water Jel branntepper, bandasjer og refill.

Førstehjelpskofferter og

Cederroth førstehjelpsvegger, sårvaskautomat, øyeslyll, plasterautomat, blodstoppere og refill.

Ulike typer bårer